Deze maand een jaar geleden verscheen aflevering nummer 60 van de nieuwsbrief 'Don Rua' - vroeger en nu, tot nu toe de laatste. Het was een thema-nummer over het begin van 'Don Rua' in Ugchelen, m.n. de eerste steen die op 8 mei 1943, midden in de oorlog, plechtig werd geplaatst, en over de erin bewaarde oorkonde. Dat was toen precies 75 jaar geleden. Op 27 augustus 1958 kochten de Salesianen van Don Bosco het klooster te 's-Heerenberg van de Witte Paters. Na maanden hard werken aan verbouwing en inrichting, verhuisde het juvenaat na Pasen 1959, nu een halve eeuw geleden, van Ugchelen naar deze nieuwe locatie, waar het tot de sluiting in 1971 zou blijven. Op 6 januari 1974 werd het voor 1 miljoen gulden (gelijk aan de prijs bij aankoop) verkocht aan de fabrikant Gerrit Hazeleger, die het voor ander­half miljoen doorverkocht aan zijn bedrijf Monferande. Met Leo Uitten­bogaard zette hij de Stichting Gouden Handen op, die het gebouw huurde van de Nederlandse Kredietbank NV, die het had overgenomen.
klooster 's-Heerenberg–gang; foto Frans Overtoom
De geschiedenis van het klooster te 's-Heerenberg werd in 2008, 50 jaar na de opening van het juvenaat 'Don Rua' daar, uitgebreid beschreven door Johan Marsman, indertijd als coadjuteur een medewerker van het eerste uur. Een van zijn bronnen was nummer 60 (2005) van Old Ni-js, een periodiek van Heemkundekring Bergh, dat sinds lang niet meer verkrijgbaar is. Evenals meerdere uitverkochte afleveringen staat het per bladzijde gescand op hun website berghapedia.nl. Om het beter leesbaar te maken heb ik de 99 beeldscans stuk voor stuk grafisch verbeterd en in één Word-bestand verzameld, en dat opgeslagen als OldNijs60.pdf en voor mezelf afgedrukt. Met toestemming van het bestuur van Heemkundekring Bergh heb ik het op homepage Origo gezet (zie onder archief / Klooster 's-Heerenberg – geschiedenis). De aankondiging ervan vindt u ook in het zomerummer van het Nieuws van Ouds (alle afleveringen daarvan staan op deze website onder archief / Nieuws van Ouds, in bestand NvO-all.pdf.
Ook al verschijnen er al een jaar geen nieuwsbrieven meer (misschien komen er nog, ik weet het niet), in de homepage zit nog steeds beweging. Vanaf het begin van de spoedberichten Tam-tam in 2006 berichtte ik tot nu toe het heengaan van honderd personen uit salesiaande kring in ruime zin. De hele lijst ziet u, onder archief / spoedberichten Tam-tam, in bestand tamtam-lijst.pdf, en alle verzonden berichten in het verzamelbestand tamtam-all.pdf. Ook alle overleden Nederlandse salesianen en anderen in sdbNLea-overleden.pdf. Alle zestig nieuwsbrieven 'Don Rua' - vroeger en nu staan in dit digitale archief. Onder thema zijn 34 teksten opgenomen, de laatste, onder de titel Uit-de-tijd, op 15 mei 2019. Er is ook weer een ander rijm (Arcana) in de rubriek dicht, dat ik twaalf jaar geleden (op 30 juli 2007) schreef met de gedachte aan een oeroud soort toewijding aan het pretentieloze en eenvoudige dagelijkse doen en laten van zoveel 'gewone' mensen, mensen als wij, als zingende, hand in hand, de metten, iedere dag opnieuw.
Na het Extra Bericht nummer 17 van 15 juni, is nu ook een volgende nieuwsbrief verschenen: nummer 61. De aanleiding was het levensverhaal van Gerard Wolswijk, oud-leerling van 'Don Rua' in 's-Heerenberg, en een In Memoriam voor Albert (Appie) Wolswijk (1925-2005), die we vroeger gekend hebben als medestudent en als coadjuteur. Behalve over Old Ni-js nummer 60 wordt ook gesproken over het seminarie dat van 1799 tot 1842 gehuisvest was in Huis Bergh. Op bladzijde 2 werd de in de vorige alinea genoemde tam-tamlijst opgenomen.