De vorige nieuwsbrief verscheen op 14 april van dit jaar, mijn 85e verjaardag, nu tien maanden geleden. Ik heb me intussen vaak afgevraagd of er nog wel een aflevering zou komen. Of er belangstelling voor zou zijn, en vooral ook of ik er nog energie en inspiratie voor zou hebben. Toen ik bij het ordenen van oud materiaal de kopie vond van een verslag over de eerste tijd van 'Don Rua' in Ugchelen, die Wim Gubbels (1910-2008) me ooit stuurde, en bedacht dat 1942 nu tachtig jaar geleden is, en daarnaast dat Frans van Sales 400 jaar geleden gestorven is, en dat de salesianen van België en Nederland daar, in samenwerking met de Oblaten van St. Franciscus van Sales (osfs), aandacht voor vragen, vatte ik moed en begon aan aflevering 68, die nu verschenen is bij de feestdag van Don Bosco, die daarme impliciet gevierd wordt met twee goede vrienden, de heilige Frans en de zalige Michiel. Zij onderwezen en inspireerden elkaar, en waren alles voor allen, ongeacht de omstandigheden: Frans van Sales was bisschop van het calvinistische Genève, Don Bosco had veel kerkelijke en politieke tegenstanders, en Don Rua kreeg bij de uitbreiding van de congregatie te maken met veel problemen, o.a. misbruik.
         St. Franciscus van Sales
De verzamel-bestanden onder de koppeling 'archief' zijn aangevuld. Nieuw is de rubriek 'Don Rua' 1942-49, met een indertijd van Wim Gubbels gekregen kopie van een tijdens de oorlog gemaakt verslag van de beginjaren van het huis in Ugchelen, nu dus 80 jaar geleden (derde rode bolletje van bovenaf).
N.B. Het web-adres van domein en subdomeinen otmx.nl is beveiligd en kan worden geopend met https: dus homepage Origo opent u met https://origo.otmx.nl Het kan ook nog met http:, maar dan staat bij de URL 'niet veilig', met https: staat er een slotje voor. Voor de weergave maakt het waarschijnlijk niets uit.