De vorig nieuwsbrief, nummer 65, verscheen op 24 junu 2020, bijna een half jaar geleden. Het was een themanummer over het boek 'Leefmeesterschap' van Jan Klein. Dit nummer, 66 alweer, is ook een themanummer, nu over een volgend boek van Jan Klein uit dezelfde periode (tot 1980), getiteld 'Iemand uit Nazaret'. Het is het levensverhaal van HJezus zoals Jan Klein het zich, op grond van wat in de Evangeliën staat, als reeksen concrete gebeurtenissen voorstelde, zoals hij zei: geen geschied­schrijving, maar "Mijn eigen Jezusverhaal."
Nieuwsbrief 'Don Rua' - vroeger en nu nummer 66 bevat een zorgvuldige samengestelde en heel compacte presentatie van dit nieuwe boek. Het initiatief om het nu te laten verschijnen kwam van Rudolf Pragt, een oomzegger van Jan, zijn achterneef (kleinzoon van de zus van Jan zijn moeder). Hij heeft het originele typoscript, dat Jan hem zelf overhandigd heeft, gescand en met optical character recognition (ocr) tot bewerkbare tekst gedigitaliseerd. De redactie (vormgeving en correctie) hebben ons beiden veel tijd en moeite gekost, maar het resultaat is – gezien het proefexemplaar – die waard geweest, zodat het nu in druk kan verschijnen. We hopen op ruime aandacht en belangstelling, omdat dit "evangelie van Jan Klein" zijn pastorale erfenis vormt.
         'Iemand uit Nazaret' voorkant
Behalve inleidingen van Rudolf en mij, en gegevens over de mogelijkheid tot bestelling, bevat de nieuwsbrief ook twee pagina's met citaten: drie van de 91 paragrafen van het boek, die een indruk geven van de inhoud, de stijl en de leesbaarheid. Het boek leest heel gemakkelijk en wij vijnden het boeiende en verhelderende lectuur. Zo ook is deze nieuwsbrief zelf, zoals naar verluidt altijd, iets om in één adem uit te lezen. Dat is maar beeldspraak, want u zult onderwijl zeker een paar keer moeten slikken. Wie dit boek bestelt zal daar bij lezing geen spijt van hebben.