Het hierboven afgebeelde vignet of logo stelt verschillende dingen voor. Oorspronkelijk heb ik het ontworpen als beeldmerk voor een therapeutische praktijk, die overigens nooit van de grond gekomen is. Het stelt in dat verband een helianth voor, en de mens als bloem die meedraait met de zon. Tegelijkertijd kun je er de griekse letter psi in zien, het symbool voor psychologie. En ook doet het denken aan een dansende mens, wiens psyche (waarnemen, denken en voelen) geheel en al lichamelijk wordt geconstitueerd.

Een stap verder gaat de interpretatie als slangenstaf, waarbij de slang wordt opgevat als symbool van de nauwe samenhang van leven en dood. De slangenstaf (aesculaap) is in die betekenis ook het embleem van geneeskundigen. En volgens hedendaagse inzichten kan de staf met twee slangen eromheen, zoals de Hermesstaf (caduceus) en de oude voorstellingen van Soemerisch-Akkadische oorsprong, worden gezien als een verwijzing naar de dubbele helix van dna-moleculen in het dierlijk en menselijk genoom, twee ineengedraaide chromosoom-strengen, de blauwdruk van ons lichaam.

En tenslotte als verwijzing naar de energiebanen (of nadi) die bekend zijn in de yoga: de sushumna in het midden, de ida en pingala aan weerszijden, waarmee de stap wordt gezet van aardse materie naar de meer etherische elementen waaruit de mens, naar het zich laat aanzien, ook is opgebouwd. Kortom: deze kleine afbeelding geeft veel te denken over de mens, diens dierlijke erfenis, de samenhang van stoffelijke determinanten en eventuele vrijheid en over de vraag van zijn voortbestaan na de dood van het aardse lichaam.